0-12 aylık bebekler için oyunlar

...

Oyun her yaşta çocuğun hayatı deneyerek öğrenmesini sağlayan bir araç. Anadolu Sağlık Merkezi’nden Dr. Ayşe Sokullu bebeğin birinci yılında algı ve harekete yönelik, çoğunlukla belirgin amaçlar taşımayan, nesneler ve hareketler üzerinde hakimiyetten kaynaklanan, zevk içeren oyunların ön planda olduğunu söylüyor.