Bir psikolog ve hastası aynı tiyatro sahnesinde!

...

Tevvellüten Mütevellit, Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda…