İdrar yolu enfeksiyonu

...

İdrar yolları; böbrek, idrar kanalları, idrar kesesi (mesane) ve idrar çıkış yeri (üretra) nden oluşan bir sistemdir. Vücudumuzdan atıkları atmakta önemli bir rol oynarlar.