İzzet Çapa’nın Mahalle’si Nişantaşı City’s’de!

...

Dikkat ettiniz mi? Bugünlerde herkes “Mahalle“den bahsediyor. Ama bu herhangi bir mahalle değil, İzzet Çapa’nın “Mahalle”si.