Mutluluk Veren 1000 Söz

...

Mutluluk çok uzakta değil, tabii onu aramasını ve bulmasını bilenler için. Oscar Wilde’dan Tolstoy’a, Aragon’dan Dumas’ya tarihe geçmiş isimler bize mutluluğun yolunu gösterebilir.