Nikah yoksa koruma da yok!

...

Bakanlar Kurulu’na sunulan Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı’ndaki “birlikte yaşama” ifadesi tartışma yarattı. Yasa taslağının şiddetten kimlerin korunacağını düzenleyen maddesinden “yakın ilişki içinde yaşayanlar” ifadesi çıkartıldı. Taslak bu haliyle Aile Bakanlığı’na geri gönderilirken, yeni bir formül geliştirilmemesi durumunda yasa yalnızca “resmi nikahlı, evliler, boşananlar ve nişanlılar” için geçerli olacak. Birlikte yaşayan kişiler ise koruma kapsamına alınmayacak.