Temür Koran’ın “Seyir” sergisi Evin Sanat Galerisi’nde!

...

Bir seyir halini aktarmanın sayısız ihtimali barındırdığını varsayarsak onun birçok katmandan oluştuğunu da biliriz. Tıpkı Temür Köran’ın yeni sergisinde olduğu gibi karşımıza gücünü figürlerinden alan ve onların tekil-çoğul ilişkisi üzerine ilerleyen işlerle yolumuz kesişir. Bu buluşmanın ekseninde hareketli figür vardır ancak onun varlığını soyut mekândaki geometrik renk planları görünür kılar. “Seyir”de birbirine sarılarak güç alan iki figüre denk geldiğimiz gibi kendi içlerine dönen kalabalıklara da rast geliriz. Katmanlar arasındaki bu kesişmelerse gerek çizgisel gerekse formların ürettiği çoğalma üstüne kuruludur. Köran’ın sınır tanımayan renk paleti bu çoklu anlatımın zaman-mekân ilişkisini de ters yüz ederek yeni bir form oluşturur.