Uygulamalı “Osmanlı’da Harem” dersi başlıyor!

...

İstanbul Bilgi Üniversitesi Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat öncesi dönemin Harem hayatını önde gelen tarihçilerin anlatımıyla yeni bir sertifika programında anlatıyor.